USLOVI ZA KORIŠĆENJA SAJTA

Ova internet stranica je vlasništvo:
ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. Beograd
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd Republika Srbija
PIB: 107353381
e-mail:office@alkaloid.co.rs
tel.: +381 11 3679 070


USLOVI ZA KORIŠĆENJE SAJTA

ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. (u daljem tekstu „ALKALOID“) vam zahvaljuje na interesovanju za naše proizvode i za posetu našoj veb stranici (u daljem tekstu „veb stranica“), kao i na komunikaciji sa nama putem e-pošte. Pristup i korišćenje ALKALOID veb stranice znači i prihvatanje sledećih uslova. Molimo vas da ne koristite veb lokaciju ako se ne slažete sa ovim Uslovima i sa Politikom privatnosti.

Informacije i podaci dati na ovoj veb stranici su javne prirode i predviđeni su da služe samo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati javnom ponudom za kupovinu robe ili usluga kompanije ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. ili druge povezane kompanije ALKALOID grupe, ili ne treba da služe kao osnova za donošenje bilo kakvih odluka (uključujući ulaganje) od strane partnera i klijenata ALKALOID-a. Informacije na veb stranici se ne mogu smatrati ponudom, osim ako je izričito navedeno drugačije. 

Ovaj sajt ne pruža medicinske ni zdravstvene savete, niti služi za postavljanje medicinskih dijagnoza ili lečenje bilo kog određenog zdravstvenog problema, niti se može smatrati zamenom za stručne savete i usluge koje pružaju zdravstveni radnici. Uvek potražite savet od svog lekara ili drugog zdravstvenog radnika o svom stanju i imajte na umu da ovu veb stranicu (i druge veb stranice) koristite na sopstveni rizik.

ALKALOID se neprestano trudi da obezbedi optimalan rad i kvalitet veb stranice, kako bi informacije bile tačne i ažurne, kao i da bismo blagovremeno uklonili povremene tehničke greške ili netačne informacije. Percepcija datih informacija može zavisiti od niza faktora, uključujući naučne, poslovne, ekonomske i finansijske, i u tom pogledu posetioci ovog sajta treba da budu svesni rizika povezanih sa pogrešnim tumačenjem datih informacija. Posetioci veb stranice su svesni da ovom sajtu pristupaju na sopstvenu odgovornost, kao i svim drugim veb lokacijama koje su povezane sa ovim sajtom. ALKALOID, kao i svako drugo pravno lice koje je učestvovalo u izradi, realizaciji i održavanju ove veb stranice, IZRIČITO ODBIJA odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu koja nastane ili može proisteći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnost korišćenja našeg sajta ili veb lokacija povezanih sa ovom veb stranicom, kao i za oštećenje računarske opreme ili bilo koje druge imovine korisnika, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom. ALKALOID odbacuje svaku odgovornost za štetu uzrokovanu direktnom (namernom) ili indirektnom radnjom ili neaktivnošću koju ste preduzeli na osnovu informacija, usluga ili sadržaja ove veb stranice. Iako se trudimo da osiguramo da su informacije na ovom sajtu tačne, potpune i blagovremene, ne dajemo nikakve garancije ili IZRIČITO ODBIJAMO bilo kakvu odgovornost za štetu ili gubitak koji proističe iz netačnih, nepotpunih i neblagovremenih informacija na veb stranici.

ALKALOID zadržava pravo da u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja izvrši izmene u sadržaju veb stranice ili da prekine njen rad u potpunosti, i time ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće posledice tih izmena.  

Ovaj sajt može biti povezan sa drugim sajtovima kojima ste možda pristupili. ALKALOID odbija bilo kakvu odgovornost i posetiocima koji pristupaju drugim sajtovima ne garantuje tačnost, autentičnost i uopšteno ništa u vezi sa bilo kojim drugim informacijama koje se nalaze na sajtovima trećih strana. Stoga, preporučujemo da posetioci ovih sajtovia budu obavešteni o uslovima upotrebe i usluge, uključujući politike privatnosti koje se odnose na te veb stranice trećih strana.

Ova veb stranica sadrži materijale, uključujući tekst, zaštitne znake, fotografije, filmove, PDF-ove i druge slike i zvukove, koji su zaštićeni autorskim pravima ili drugim pravima intelektualne svojine. Ova prava su vlasništvo ALKALOID-a ili njihovih Pridruženih kompanija ili su licencirana od strane vlasnika autorskih prava da se koriste kao deo ove veb stranice. Bilo kakva reprodukcija, transfer, kopiranje, repliciranje ili korišćenje ovih materijala ili linka ka materijalima nije dozvoljeno bez pismene dozvole ALKALOID-a. Morate poslati zahtev za upotrebu ALKALOID-u na sledeću imejl adresu: office@alkaloid.co.rs

 

 

„UPOZNAJTE STRUČNJAKA“

Naša veb stranica nudi poseban odeljak pod nazivom „Upoznajte stručnjaka“ (Meet the Expert), gde možete da razgovarate sa našim stručnjacima. Pre korišćenja ovog odeljka molimo vas da pročitate Uslove korišćenja koji se odnose na odeljak „Upoznajte stručnjaka“. 


Ovi uslovi se mogu menjati s vremena na vreme. ALKALOID će na ovaj sajt postaviti ažuriranu verziju uslova, a može vas i drugačije obavestiti o tim modifikacijama.


Datum poslednje ažurirane verzije: 

Grčevi u stomaku
Grčevi u stomaku
Higijena nosa
Higijena nosa
Imunitet
Imunitet
Intelektualni razvoj
Intelektualni razvoj
Apetit
Apetit
Aktivnost
Aktivnost