POLITIKA PRIVATNOSTI

Rukovalac podacima:

ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. Beograd
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd

Republika Srbija
PIB: 107353381

e-mail:office@alkaloid.co.rs
telefon: +381 11 3679 070

OPŠTE INFORMACIJE

Ova Politika privatnosti je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018).

ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. (u daljem tekstu „ALKALOID“) je rukovalac vaših podataka o ličnosti, što znači da on određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti. ALKALOID, kao rukovalac vaših podataka o ličnosti, obezbeđuje da će vaši lični podaci biti obrađivani i zaštićeni u skladu sa važećim zakonima i internim politikama koje se tiču zaštite podataka.  

KOJI JE PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI?

Mi poštujemo vašu privatnost i prikupljamo, obrađujemo i čuvamo podatke o ličnosti na zakonit i transparentan način, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i pravnim osnovom navedenim u istima: ako se podaci prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, ako je obrada neophodna da bi se ispunile zakonske obaveze ili ste pristali na obradu vaših ličnih podataka, ili je obrada potrebna u svrhe naših legitimnih i transparentnih interesa. Obrađujemo lične podatke kako bismo vam efektivno pružili traženu uslugu, ispunili zakonske obaveze, poslali odgovor na vaš zahtev. Obrada je ograničena isključivo na one lične podatke koji su neophodni da se ispuni svrha u koju se obrađuju.

PRIKUPLJENI PODACI SE MOGU OBRAĐIVATI U SLEDEĆE SVRHE:

  • da bi vam bila pružena tražena usluga, tj. da bi vam bile dostavljene informacije o našim proizvodima i uslugama;
  • u druge svrhe za koje ste tražili, pitali ili se saglasili, osim ako je drugačije određeno zakonom;
  • ako nas kontaktirate ili stupite u kontakt sa nama preko društvenih mreža;
  • prijavljivanje neetičkog ponašanja i drugih nepravilnosti ili za ispunjavanje zakonskih obaveza koje ALKALOID ima obavezu da poštuje, i
  • za analizu poseta našem sajtu, identifikovanje interesovanja korisnika i za održavanje bezbednosti informacija na našem sajtu.
  • Pročitajte nešto više u našoj politici o korišćenju kolačića.

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

U zavisnosti od toga kako odlučite da stupite u kontakt sa nama, mi prikupljamo različite vrste podataka o vama. Ponekad ih vi dajete direktno nama (npr. kada nam postavite pitanje u odeljku „Upoznaj stručnjaka“, itd.), ponekad ih prikupljamo (npr. koristimo kolačiće da bismo razumeli kako vi koristite naše stranice/ aplikacije), a ponekad dobijamo podatke sa nezavisnih sajtova / aplikacija (društvene mreže – elektronske komunikacione mreže).

Odeljak „Konsultujte pedijatra“ Podaci o ličnosti koje ostavite kada koristite odeljak „Konsultujte pedijatra“ se koriste da bi odgovorili na vaše pitanje, a mi ove podatke čuvamo kao referentne podatke u sistemima koji su programirani da upravljaju datim informacijama. ALKALOID može imati obavezu da dostavljene podatke prosledi nadležnim organima ako postoji zakonska obaveza da to uradi (npr. u slučajevima kada vi prijavite neželjene reakcije na proizvod). Vaše lične informacije se neće koristiti ni u koje druge svrhe. Više informacija o ličnim podacima koje mi prikupljamo i pravilima za korišćenje odeljka „Upoznajte stručnjaka“ možete naći u Uslovima korišćenja u odeljku „Konsultujte pedijatra“.

Društvene mreže i sadržaj koji generiše korisnik: Imajte na umu da je sav sadržaj koji vi objavite na platformama društvenih mreža javno dostupan, te bi trebalo da budete oprezni kada delite lične podatke. Obrađujemo podatke preko društvenih mreža i platformi, preko sadržaja koji vi kreirate i delite sa nama na društvenim mrežama i nezavisnim platformama ili ako ih objavite na bilo kojoj našoj strani ili aplikacijama, uključujući upotrebu nezavisnih aplikacija ili platformi poput Facebook-a, Instagram-a, itd. Sadržaj može da uključuje fotografije, video sadržaje, lične priče (storije) ili drugi sličan sadržaj u vezi sa ALKALOID-om ili ALKALOID-ovim proizvodima, kao i podatke koji su podeljeni u svrhu učešća u organizovanim takmičenjima i promotivnim aktivnostima. Za više informacija o takmičenjima i drugim promotivnim aktivnostima, pogledajte zvanična pravila takmičenja i/ili detalje objavljene za svako takmičenje/promotivnu aktivnost posebno. Možemo prikupljati i bilo koje lične informacije koje vi javno podelite, a koje su deo vašeg naloga i bilo koje dodatne informacije ili aktivnosti koje objavite na društvenim mrežama i platformama. U isto vreme, prikupljamo podatke o vama svaki put kada stupite sa nama u kontakt preko društvenih mreža i platformi, ali takođe i kad god koristite funkciju socijalnog umrežavanja, integrisanu na stranicama ALKALOID-a. Obrada vaših ličnih podataka je dobrovoljna i vi možete da povučete vašu saglasnost za te svrhe u bilo kom trenutku. Da biste saznali nešto više o tome kako ALKALOID prenosi vaše podatke sa društvenih mreža trećim stranama ili da izaberete da ne delite informacije sa društvenih mreža, pročitajte politiku privatnosti relevantne društvene mreže i platforme.

Prikupljanje podataka prilikom posete našim sajtovima: Svaki put kada posetite naš sajt, mi indirektno prikupljamo i obrađujemo informacije o vašoj internet pretrazi. Ovi podaci su nam tehnički neophodni da bismo mogli da vam prikažemo naš vebsajt i da bismo obezbedili stabilnost i bezbednost stranice, i neće se obrađivati ni u koje druge svrhe

Istraživanje tržišta i povratne reakcije korisnika: Možemo da prikupljamo informacije dobijene putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija dok pretražujete ALKALOID-ove ili vebsajtove/aplikacije trećih strana da bismo mogli da vam pružimo odgovarajuće vebsajtove/aplikacije, oglase i obaveštenja koja se stalno poboljšavaju na osnovu vaše saglasnosti i koristimo kolačiće neophodne za pravilno funkcionisanje i zaštitu naše veb stranice/aplikacije. Za informacije o kolačićima pogledajte našu  Politiku kolačića.

KOJE KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI MI OBRAĐUJEMO?

Možete koristiti naš sajt bez otkrivanja vaših podataka o ličnosti. Nemate nikakvu obavezu da otkrivate svoje podatke O LIČNOSTI kao uslov za korišćenje našeg sajta, osim ako ste dobrovoljno dostavili podatke ili koristite jedan od raspoloživih obrazaca za određenu svrhu.

Zbog toga što u potpunosti poštujemo načelo minimizacije podataka, mi prikupljamo samo one podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na no što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo zavise od kategorija ispitanika, vrste aktivnosti koju vršite i usluge koju vam pružamo.

  • Upoznajte stručnjaka: uz vašu saglasnost, prikupljamo ime i prezime i imejl adresu. Podaci o ličnosti koje nam date u vezi sa vašim zahtevom se mogu koristiti samo za davanje odgovora na pitanje, kao i za razmenu dodatnih informacija u vezi sa vašim zahtevom.
  • Društvene mreže i platforme: možemo prikupljati podatke preko sadržaja koji pravite i delite sa nama na društvenim mrežama i nezavisnim platformama ili ako ih sami postavite na bilo kojoj našoj stranici ili aplikaciji, uključujući korišćenje aplikacija ili platformi trećih strana, poput: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, itd., na osnovu zakonskih osnova objašnjenih u politici privatnosti relevantnih društvenih mreža. Sadržaj može uključivati fotografije, video zapise, lične priče (storije) ili drugi sličan sadržaj koji se odnosi na ALKALOID ili ALKALOID-ove proizvode, kao i deljene podatke u cilju učešća u organizovanim takmičenjima i promocijama. Možemo da prikupljamo sve informacije koje javno delite a koje su deo vašeg profila (npr. ime, adresa e-pošte, pol, rođendan, grad u kome živite, fotografija itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje objavite na društvenim mrežama i platformama,
  • Organizovana takmičenja i promotivne aktivnosti: uz vašu saglasnost, mi obrađujemo vaše podatke o ličnosti i druge informacije koje su potrebne za učestvovanje u organizovanim takmičenjima i drugim promotivnim aktivnostima. U ovom slučaju, prikupljeni podaci se koriste isključivo za sprovođenje organizovanih takmičenja i drugih promotivnih aktivnosti, i neće se koristiti ni u koje druge svrhe.
  • Internet pretraga: svaki put kada posetite naš sajt mi prikupljamo sledeće informacije koje su nam potrebne da bismo prikazali naš sajt i obezbedili njegovu stabilnost: vaš internet provajder, vebsajt na kom ste našli link do našeg sajta i sajtovi koje posećujete sa našeg sajta. Podaci se obrađuju na osnovu naše zakonske obaveze da obezbedimo IT bezbednost. 

KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

ALKALOID preduzima sve tehničke i organizacione mere da obezbedi najviši nivo poverljivosti i zaštite obrade vaših podataka o ličnosti koji su im na raspolaganju, kako bisimo sprečili neovlašćen pristup, neovlašćeno objavljivanje ili njihovu moguću zloupotrebu. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen na one zaposlene za koje mi verujemo da stvarno moraju da dođu u kontakt sa tim podacima kako bi ostvarili svrhu u koju su dati.
Mi ne delimo informacije o vama i / ili vašoj poseti našem sajtu sa trećim  licima, osim u slučaju angažovanja pružalaca usluge. Ako  ALKALOID angažuje treća lica/pružaoce usluga kao obrađivače, obavezaće ih da deluju u skladu sa uputstvima ALKALOID-a i obezbediće zaštitu podataka o ličnosti obrađenih tokom pružanja tih usluga, u skladu sa važećim zakonskim propisima za zaštitu  podataka o ličnosti.
Ni naši partneri, ni mi nećemo prenositi vaše podatke o ličnosti trećim licima u bilo kom obliku, bez vaše saglasnosti, osim ako smo zakonski obavezani da to uradimo. ALKALOID zadržava kontrolu nad korišćenjem ovih podataka.

TREĆE STRANE (PARTNERI) KOJI SE NALAZE VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

Generalno, vaše podatke o ličnosti nećemo obelodaniti trećim licima (partnerima) koji se nalaze van teritorije Republike Srbije. Bez obzira na to, mi ćemo specifične statističke podatke (kolačiće) koje vebsajt prikuplja obelodaniti našoj matičnoj kompaniji ALKALOID AD Skoplje, Bul. Aleksandra Makedonskog 12, 1000 Skoplje, Severna Makedonija, koja se nalazi van teritorije EU (Severna Makedonija) za potrebe procene korisnosti ove veb stranice, marketinške ili tehničke podrške, a vaši podaci neće biti korišćeni u druge svrhe. Štaviše, ALKALOID osigurava da će vaši podaci o ličnosti biti dovoljno zaštićeni od strane primaoca tako što (i) nameće isti nivo zaštite koji se zahteva prema važećim zakonima o zaštiti podataka/privatnosti koji se primenjuju na ALKALOID i (ii) sarađuje samo sa onim partnerima iz trećih zemalja koje su prepoznate kao bezbedne od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili (iii) kada ne postoji odluka o adekvatnosti EU osigurava da prenos podleže primerenom niovu zaštite podataka o ličnosti u skladu sa primenljivim zakonodavstvom.

PERIOD ZADRŽAVANJA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci se čuvaju samo onoliko koliko je neophodno da bi se ispoštovale sve gore navedene svrhe. Vaši podaci o ličnosti se neće čuvati u obliku koji omogućava da vi budete identifikovani duže nego što je neophodno da bi se postigla svrha za koju su prikupljani ili obrađivani. ALKALOID AD Skopje čuva određene lične podatke u skladu sa vremenskim rokovima propisanim zakonom ili internim aktima društva i samo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se postigla svrha za koju se prikupljaju.
Ako ste dali saglasnost, mi ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti sve dok vi ne povučete vašu saglasnost. Kada ispunimo svrhu za koju su podaci o ličnosti subjekta obrađivani, oni će biti izbrisani, isto kao i u slučaju da subjekat nije zatražio povlačenje date saglasnosti. Ako uložite osnovani prigovor na obradu podataka  o ličnosti na osnovu legitimnog interesa, mi nećemo obrađivati vaše lične podatke u budućnosti. Ako se pokrene pravni, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvog postupka, uključujući i mogući rok za podnošenje pravnih lekova.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

ALKALOID garantuje realizaciju svih vaših zakonskih prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti. Vaša prava su sledeća:

Pravo na pristup - pravo na podnošenje zahteva za pristup vašim podacima o ličnosti, tj. na dobijanje informacija o podacima obrađenim za vas i da proverite da li su tačni, potpuni i ažurirani;

Pravo na ispravku - ako nađete da su vaši podaci o ličnosti koje ALKALOID obrađuje netačni ili nepotpuni, imate pravo da zatražite ispravku ili dopunu;

Pravo na brisanje - pravo da zatražite da ALKALOID izbriše vaše podatke o ličnosti pod određenim uslovima utvrđenim zakonom;

Pravo na ograničavanje obrade - pravo da zatražite da ALKALOID ograniči obradu vaših podataka o ličnosti pod određenim uslovima utvrđenim zakonom;

Pravo na prenosivost podataka - pravo na prijem vaših podataka o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom, elektronski čitljivom formatu i na prenos istih drugom rukovaocu, bez mešanja ALKALOID-a;

Pravo na prigovor - rako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, kao lice na koje se podaci odnose imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti

Pravo na povlačenje saglasnosti - imate pravo da povučete vašu saglasnost za korišćenje vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
 

Ako imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati u svakom trenutku na:
ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o. Beograd
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd
Republika Srbija

Za Službenika za zaštitu podataka
Imejl adresa Službenika za zaštitu podataka: gdpr@alkaloid.co.rs

Da bismo vam dali potreban odgovor, dostavite nam sledeće informacije:

•  ime sajta o kome govorite;
•  vašu vezu i interakciju sa nama, i
•  opis zahteva / informacije koju želite da dobijete od nas.

Ukoliko smatrade da obrada vaših ličnih podataka od strane ALKALOID-a nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti  podataka o ličnosti ili ako smatrate da je prekršeno bilo koje vaše pravo na zaštitu podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i drugim nadležnim organima.

IZMENE USLOVA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se može povremeno menjati.
ALKALOID će postaviti ažuriranu verziju politike privatnosti na ovoj stranici.
Datum poslednje izmene _______

 

POLITIKA O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Da bi razumeli kako posetioci koriste naš sajt i da bismo im pružili bolje iskustvo, mi možemo prikupljati neke vaše podatke pomoću specijalnog alata koji se zove kolačići (Cookies).
 
Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na vaš računar ili mobilni telefon kada posetite određenu veb stranicu. Vlasnici veb stranica često koriste kolačiće kako bi olakšali rad sajta i kako bi zapamtili vaše aktivnosti i preferencije, kako bi pružili personalizovan / prilagođen sadržaj na sajtu i kako bi prikazali istoriju navigacije. Ove tekstualne datoteke mogu čitati sajtovi koje posetite i one pomažu u vašoj identifikaciji kada ponovo otvorite sajt.
Kolačići koje šalje vlasnik sajta (u ovom slučaju ALKALOID VELEDROGERIJA d.o.o.) zovu se „kolačići prve strane“. Kolačići koje postavljaju treće strane koje nisu vlasnik sajta se nazivaju „kolačići treće strane“.

ZAŠTO KORISTIMO KOLAČIĆE I OSTALE TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE?

Mi koristimo kolačiće prve i treće strane iz nekoliko razloga. Neki kolačići su potrebni iz tehničkih razloga, kako bi omogućili funkcionalnost sajta i usluga koje nudimo, i smatramo ih neophodnim kolačićima. Drugi kolačići omogućavaju nama i trećim stranama sa kojima radima da pratimo i targetiramo interesovanja posetilaca našeg sajta i zovemo ih kolačićima performansi ili funkcionalnim kolačićima. Na primer, koristimo kolačiće za prikupljanje zbirne statistike ili za prilagođavanje sadržaja informacija koje vam šaljemo ili predstavljamo, personalizujući na taj način vaše iskustvo dok komunicirate sa našim veb lokacijama. Treće strane takođe postavljaju kolačiće na naše veb stranice u reklamne, analitičke i druge svrhe.

KOLAČIĆI KOJE POSTAVLJA NAŠ VEBSAJT

Vrste kolačića prve i treće strane koje naš sajt postavlja i svrhe u koje se oni postavljaju su detaljno opisani u tabeli u nastavku.

KOLAČIĆI ZA TEHNIČKE POTREBE

KOLAČIĆI OPIS
ASP.Net ASP.Net identifikator skladišta podataka, postavlja se kada se koristi ASP.Net session() metod
UniqueID Anonimna identifikacija trajanja posete za potrebe statističke analize kako bismo optimizovali sajt. Ne prikupljaju se lični podaci.
WHGCOOKIECONSENT Zapamti odluku o korišćenju opcionalnih kolačića: Čuva vašu odluku da prihvatite ili odbijete da koristite opcionalne kolačiće. U ovom kolačiću se ne prikupljaju nikakvi lični podaci. Trajanje: 12 meseci

ANALITIČKI I KOLAČIĆI ZA PRILAGOĐAVANJE 

Ovi kolačići prikupljaju informacije koje će nam pomoći da razumemo kako se naše internet stranice koriste, koliko su naše marketinške kampanje efikasne ili koje će nam pomoći da kreiramo sajtove i aplikacije kako bismo unapredili vaše korišćenje sajta.
KATEGORIJE KOLAČIĆI
Google _gat
Google Analytics prikuplja informacije koje nam omogućavaju da razumemo interakcije sa našim sajtovima, da analiziramo rezultate kako bismo pružili bolje usluge. _ga

OSTALE TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE

Naši partneri i mi možemo povremeno koristiti druge tehnologije, poput web bagova, piksela (ili čistih gifova) i druge slične tehnologije za praćenje. Ovo su sićušne grafičke datoteke koje sadrže jedinstven identifikator koji nam dozvoljava da prepoznamo kada neko poseti naš sajt. Preko njih možemo da pratimo internet saobraćaj korisnika od jedne do druge naše internet stranice, da komuniciramo sa kolačićima, da razumemo da li ste došli na naš sajt preko elektronskog oglasa postavljenog na sajt treće strane, da postavimo targetirane oglase, unapredimo funkcionalnost sajta, i da izmerimo uspeh naših marketinških kampanja. Većina ovih tehnologija praćenja se oslanja na kolačiće performansi ili funkcionalne kolačiće, a njihovo blokiranje može ograničiti funkcionalnost sajta.
Koristimo i kolačiće koji nam pomažu da prikažemo reklame na drugim platformama korisnicima koji su zainteresovani za proizvode koje promovišemo

KATEGORIJE KOLAČIĆI
Facebook Facebook Pixel
Facebook Pixel prikuplja informacije koje nam dozvoljavaju da razumemo interakcije sa našim sajtovima i da prikažemo reklame na drugim platformama korisnicima koji su zainteresovani.

KAKO MOGU DA KONTROLIŠEM KOLAČIĆE?

Informacije iz kolačića se ne koriste za vašu identifikaciju. Prihvatanje ovih kolačića nije neophodno za rad sajta, ali oni bi vam pružili bolje iskustvo u pretrazi.
Možete da izbrišete ili blokirate ove kolačiće ako želite, ali ako to uradite neke opcije ovog sajta možda neće raditi pravilno. Možete izbrisati sve kolačiće koje već imate na vašem računaru i možete podesiti većinu pretraživača da ih sprečite. Ako to uradite, možda ćete morati da ručno korigujete vaše postavke svaki put kada posetite sajt, a neke usluge i opcije možda neće raditi.

U nastavku vam dajemo neke načine na koje možete da kontrolišete kolačiće

Alat za podešavanje kolačića za veb sajt: Možete izabrati kolačiće koje preferirate posetom TRUSTe centru sa preferencijama tako što ćete kliknuti na sledeći link: http://preferences-mgr.truste.com/

Kontrole pretraživača: Možete na vaš pretraživač postaviti ili dodati kontrole za prihvatanje ili odbijanje kolačića. Ako odbijete kolačiće, neke opcije i funkcionalnosti ovog sajta možda neće raditi pravilno.
Blokiranje većine reklama baziranih na interesovanju: Većina reklamnih mreža vam pruža način da otkažete reklame na bazi interesovanja. Za više informacija posetite http://www.aboutads.info/choices/ ili http://www.youronlinechoices.com

Mobilni marketing: Možete u svakom trenutku da otkažete  prethodno odobrene identifikatore mobilnog marketinga koji su korišćeni za neke vrste marketinga baziranog na interesovanju, uključujući one koje mi koristimo, tako što pristupate podešavanju na vašem mobilnom telefonu (Apple ili Android) i pratite odgovarajuća uputstva. Ako otkažete, mi ćemo ukloniti sve podatke o vama i nećemo prikupljati ili pratiti vaše podatke. To znači da ako odlučite da pristupite našim veb stranicama u budućnosti, tretiraćemo vas kao novog korisnika u našem sistemu.

Zabrana praćenja (Do Not Track): Neki pretraživači, poput Internet Explorer, Firefox i Safari, uključuju i mogućnost prenošenja Do Not Track ili DNT signala (Zabrana praćenja). Zato što nisu usvojeni nikakvi jedinstveni DNT standardi, naše internet lokacije trenutno ne obrađuju i ne reaguju na DNT signale. ALKALOID AD Skopje ozbiljno shvata pitanje privatnosti i prava na sopstveni izbor i uložiće napore da nastavi da prati najnovija dešavanja u vezi sa DNT u pretrazi i primeni jedinstvenog standarda. Za više informacija o DNT, posetite internet stranicu All About Do Not Track (Sve o zabrani praćenja).

IZMENE U USLOVIMA KORIŠĆENJA POLITIKE O KOLAČIĆIMA?

Politika o kolačićima će s vremena na vreme biti podvrgnuta izmenama da bi se uključile moguće izmene u kolačićima koje koristimo ili iz drugih operativnih, zakonskih ili regulatornih razloga. Stoga vas molimo da redovno proveravate ovu politiku o kolačićima da bi saznali o tome kako mi koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje.
Datum poslednje izmene ________.

Podešavanje kolačića Trajnost

Google analitika prikuplja informacije koje nam omogućavaju da  boje razumemo interakcije na našem veb-sajtu i na taj način poboljšamo vaše iskustvo kako bismo vam pružili bolju uslugu. Za više informacija o Google analitici, pogledajte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12 meseci
Grčevi u stomaku
Grčevi u stomaku
Higijena nosa
Higijena nosa
Imunitet
Imunitet
Intelektualni razvoj
Intelektualni razvoj
Apetit
Apetit
Aktivnost
Aktivnost