Rast i razvoj

preporuke za pravilan rast i razvoj vašeg deteta

Pravilan rast i razvoj, koji će deci omogućiti da postignu svoj puni psiho-fizički kapacitet, zahteva da se obezbede odgovarajući uslovi koji podrazumevaju, pre svega, zdravu i uravnoteženu ishranu i normalno okruženje u kojem će dete rasti i razvijati se.

U celom procesu najznačajnija je uloga roditelja, ali i svih ostalih lica uključenih u razvoj deteta.

U nastavku je nekoliko jednostavnih preporuka izdatih od UNICEF-a a nastalih u saradnji sa SZO, definisanih u skladu sa starošću deteta, a koje možete koristiti kroz igru i interakciju sa detetom, sa ciljem podsticanja detetovog razvoja u prva 24 meseca i nakon toga (period koji deca uglavnom provode u svojim domovima, pre polaska u vrtić).

   • Uvek imajte na umu da i deca imaju emocije.
   • Prepoznajte i podstičite interesovanja svog deteta.
   • Pohvalite postupke vašeg deteta.  

Vaše novorođenče bi trebalo da slobodno pokreće ruke i noge i naravno da vas dodiruje, čuje i vidi. Najvažnije je da ga mazite i nežno držite, a toplo se preporučuje direktan kontakt kože sa vašom kožom. Gledaje vaše novorođenče u oči i razgovarati sa njim, za majke - dojenje je najbolji trenutak za to.

U ovom periodu je važno da vaše dete vidi, čuje, pokreće se i dodiruje. Uvođenje jednostavnih igračaka u boji, prikladnih za ovu starost, podstaknuće dete da ih pogleda i posegne za njima. Razgovarajte sa detetom, smešite se sa njim, imitirajte zvuke i oponašajte pokrete koje ono čini.

Detetu možete da ponudite čiste i sigurne kućne predmete koje može držati, udarati ili bacati, ili jednostavne igračke, prikladne za ovu starost. Pratite interesovanja svog deteta i reagujte u skladu sa njima. U tom periodu možete dete zvati po imenu i pratiti njegovu reakciju.

Sakrijte omiljenu igračku vašeg deteta (ispod krpe, kutije ili slično) i pustite da je pronađe. Igrajte se skrivanja sa svojim detetom. Možete detetu početi da govorite imena predmeta i ljudi. Naučite dete da gestikulira rukama, na primer, da mahne „zdravo“. Igračke prikladne za ovu starost mogu vam biti od koristi.

Ponudite detetu malo složenije igračke ili kućne predmete (čiste i bezbedne) koje može da stavi jednu na drugu, jednu u drugu... Postavljajte detetu jednostavna pitanja i ohrabrite njegove pokušaje da odgovori. Razgovarajte sa njim o stvarima oko vas, o prirodi...

Možete da naučite svoje dete da nabraja, imenuje i upoređuje stvari. Ponudite jednostavne igračke, prikladne za ovu starost, poput predmeta u različitim bojama i oblicima koje će vaše dete razvrstavati, spajati, dovesti u red; dajte im slagalice, tablu za crtanje, slikovnice... Ohrabrite dete da govori i odgovarajte na njegova pitanja. Čitajte detetu, pevajte zajedno, pričajte priče, igrajte igre...

 

U nastavku se nalaze dijagrami Svetske zdravstvene organizacije za praćenje rasta deteta (visina i težina), podeljeni prema polu.

Srednje, zelene, linije (krivulje) dijagrama prikazuju prosečnu vrednost izmerenog parametra za pojedinu starost. 

Vaš pedijatar može pomoći u čitanju dijagrama i tumačenju rezultata.

 

Visina ženskog deteta (0-5 godina)

Visina muškog deteta (0-5 godina)

Težina ženskog deteta (0-5 godina)

Težina muškog deteta (0-5 godina)

 

 

Grčevi u stomaku
Grčevi u stomaku
Higijena nosa
Higijena nosa
Imunitet
Imunitet
Intelektualni razvoj
Intelektualni razvoj
Apetit
Apetit
Aktivnost
Aktivnost